Pikler Díj 2019

Május 21-én délután a Pikler Házban ünnepélyes keretek között sor került az idei év Pikler Díj átadására. A díjazottak Monika Aly, a németországi Pikler Társaság elnöke, és Dr. Püspöky Gabriella, korábban a csecsemőotthon főorvosa, ma pedig a Pikler Bölcsőde gyermekorvosa. A köszöntésre összegyűltek a Pikler Intézet és a bölcsőde jelenlegi és régi dolgozói, Monika Aly berlini kollégái, valamint a díjazottak és Pikler Emmi családtagjai is.

Elsőként Tardos Anna köszöntőjét hallhattuk, melyben Monika Aly munkásságát, Pikler Emmivel való kapcsolatát és a speciális szükségletekkel élő gyermekek és szüleik segítésében folytatott tevékenységét méltatta. Alább olvasható egy részlet Tardos Anna beszédéből, melyet a közönség érdeklődéssel hallgatott. Monikát köszöntötte még a két legrégebbi és legközelebbi kollégája: Anke Zinser és Anja Werner is.

A díjátadó az immár hagyománnyá vált zenei programmal folytatódott: a volt csecsemőotthonos kolléganő családja: Hargitai Péter és három gyermekük, Péter, Anna és Rozi nagy sikerű a capella koncerttel örvendeztették meg az egybegyűlteket.

A szép dalok után következett Püspöky doktornő köszöntése, melyről külön írásunkban olvashatnak bővebben. Záró eseményként, a svédasztalos vacsora elfogyasztása közben a doktornőről az évtizedek alatt készült fotókból láthattunk válogatást. Több jelenlévő örömmel fedezhette fel saját magát is a képeken.


Dr. Püspöky Gabriella gyermekorvos az elmúlt 50 év során elmondhatatlanul sokat tett a Pikler Ház működéséért, a csecsemőotthonban élő, majd a bölcsődei gyerekek jóllétéért és a pikleri gondolatok terjesztéséért. Kezdő gyermekorvosként került a Pikler Intézetbe 1966-ban, 1991 és 1998 között pedig az Intézet igazgatójaként is tevékenykedett. A gyerekek ellátása mellett komoly részt vállalt az Intézetben folyó tudományos munkában, a Pikler Archívum kialakításában és kezelésében, az utóbbi években pedig nem csak a Pikler Bölcsőde gyermekorvosa, hanem a pikleri szemléletű kisgyermeknevelési képzés oktatója is.

Püspöky doktornőt elsőként munkatársa, Dr. Majoros Mária köszöntötte, szeretettel emlékezve azokra az időkre, amikor ő maga kezdő gyermekorvosként Püspöky doktornő keze alatt ismerkedett a pikleri szemlélettel. Megtudhattuk, hogy a Doktornő rendkívül türelmes tanító és alapos, munkájára igényes kolléga volt, akire mindig lehetett számítani. A bölcsődei gondozónők nevében Rózsa Krisztina gratulált, háláját fejezve ki azért, hogy a gyerekek legkisebb sérüléseitől a komolyabb panaszokig bármivel fordulhatnak hozzá, mindig azonnal ott van, ha szükség van rá. A gyerekeket név szerint ismeri, hiszen minden nap végiglátogatja a három bölcsődei csoportot. A gyerekek nagyon szeretik a Doktornőt, néhányuknak igazi kis rituáléja alakult ki vele, amit minden találkozás alkalmával elismételnek. Végül Laczkó Magdi volt főnővér és Dzsamba Rozi, a csecsemőotthon volt gondozónője és főnővére mondtak köszönetet a Doktornőnek a sok-sok évnyi közös munkáért, a tőle kapott szakmai és emberi támogatásért, Rozi férje pedig szintén örömét fejezte ki afelett, hogy íly módon ők is tagjai lehetnek a „Pikler családnak.”

A Doktornő láthatóan meghatódott a személyes szavak hallatán, a másnapi, 80. születésnapja alkalmából kapott torta pedig valóban nagy meglepetés volt a számára. Szívből gratulálunk, Doktornő, és reméljük, hogy még sokáig a kollégáink között tudhatjuk!


Monika Aly méltatása - részlet Tardos Anna Pikler Díjátadón tartott beszédéből:

Nagyon boldog vagyok, hogy itt köszönthetlek a Pikler Emmi-díj átadása alkalmából. Azokhoz tartozol, akik évtizedek óta fontos szerepet töltenek be a pikleri gondolatok és tudás tanításában, terjesztésében, gazdagításában és továbbfejlesztésében.

Monika Aly hazájában és nemzetközileg is elismert szakértő, fizioterapeuta és családtanácsadó. Úttörője annak a szemléletnek, mely szerint a sérült gyerekek differenciált megfigyelése és megismerése a kiindulópont. Azt képviseli, hogy a terápiában a gyerek már meglévő képességeit, érdeklődését és kezdeményező képességét kell támogatni. Ennek az általa és kollégái által a gyakorlatban is megvalósított szemléletnek a kialakulására nagy hatással volt Pikler Emmivel való találkozása.

1980-ban kollégáival létrehozott egy a sérült gyerekek kezelésével és integrációjával foglalkozó gyermekambulanciát, majd 1991-ben megnyílt második intézményük, a szakemberek a gyerekek családjának is tanácsadással szolgáltak. Integrációs JátékTér csoportjuk is volt, és szakemberekkel támogatták az óvodába került sérült gyerekek beilleszkedését, együttélését az egészséges gyerekekkel. A kollégák közül ma sokan aktív tagjai az 1988-ban elsőként alapított Berlini Pikler Társaságnak, melynek elnöke és motorja ma is Monika Aly. A berlini és a Lóczy csapat között máig tartó együttműködés van. 2005-ben megszűnt az ambulanciák önállósága, de a Berlini Pikler Társaság égisze alatt megnyitották a ma is működő központjukat.

Monika Aly nagy szerepet tölt be Pikler Emmi gondolatainak német nyelvterületen való terjesztésében, részt vett két könyve német nyelvű megjelentetésének előkészítésében, emellett számos füzetünket és egy filmünket kiadta németül, s többnapos konferenciákat szervezett Berlinben munkatársaink részvételével, tanít a Pikler pedagógusképzés keretében nemcsak Berlinben, Kölnben, de külföldön is, illetve gyógypedagógusok számára is elindította a Pikler alapképzést. Jelentősebb könyvei is a pikleri szemléletet tükrözik.

Monika Aly személyében és tevékenységében hidat teremt a sérült és az egészséges gyerekekkel foglalkozó szakmák között. Kedves Monika! Köszönjük!