magyarországi civil szervezeteink

Magyarországi Pikler-Lóczy Társaság

A közhasznú szervezet küldetése, hogy Pikler Emmi életművére és az általa 1946-ban alapított és róla elnevezett Intézet több, mint félévszázados tapasztalataira támaszkodva, elősegítse a hazai csecsemő és kisgyerek-nevelési kultúra fejlődését.

 
 
 

Lóczy Alapítvány a Gyermekekért

Az Alapítvány a kisgyerekekért dolgozik - azért, hogy komolyan vegyük őket, hogy szabadon játszhassanak és mozogjanak, és hogy békés úton tanulhassák az együttélést a többiekkel. Az állami gondozott gyerekek segítése után, most szakembereknek és családoknak nyújt szolgáltatásokat. 

 
 
 

Pikler Emmi Bölcsőde

A gyerekek és a szülők igényeihez alkalmazkodó Bölcsőde keretét a pikleri szemléletmód és pedagógiai gyakorlat adja. Célja, hogy a gyermek a szülőtől távol töltött időben is jól érezze magát, és önálló, derűs és kreatív személyiségének fejlődését támogassa.

 
 
 
 

 

nemZetközi SZERVEZETEK

Pikler International

A Nemzetköz Pikler Egyesület küldetése a pikleri elvek és az egykori Pikler Intézet (mai Pikler Ház) szellemi értékeinek ápolása. Feladata, hogy a nemzetközi szintű szervezeti együttműködéseket és alakulásokat erősítse, ösztönözze a kutatásokat, és támogassa azokat az együttműködő kezdeményezéseket, amelyek a gyermekek és a családok jóllétért dolgoznak.