A csecsemőgondozás új korszaka

 

Pikler Emmi (1902-1984) gyermekorvosi pályája kezdetén, az 1930-as években a hagyományokkal szembeszállva új korszakot teremtett: felismerte, hogy a csecsemő és a kisgyerek magával hozott képességeinek kibontakozásához kedvező feltétel, ha szabadon gyakorolhatja mozgás- és játéktevékenységét, ha saját egyéni üteme szerint fejlődhet.
A szüleivel való meghitt, partneri kapcsolat kialakulásában pedig a gyermek aktivitására, együttműködésére építő, interakciókban gazdag gondozási módnak van fontos szerepe.

 

MIT TUD MÁR A BABA?

Módszerének kifejtését és az eszerint nevelt gyerekek gazdag fénykép-dokumentációját Pikler Emmi a "Mit tud már a baba?" című könyvében közölte, ami itthon és külföldön összesen tíz kiadásban jelent meg.

 

1946-ban a Lóczy utcai csecsemőotthon létrejöttével az intézet vezetőjeként lehetősége volt újszerű gyermeknevelési elveinek pedagógiai gyakorlatát kidolgozni és megvalósítani. Ennek az új pedagógiai és kisgyermekgondozási módszertannak köszönhetően sikerült megóvni a fiatal csecsemőként intézetbe kerülő gyerekeket az egész életre kiható ártalomtól, a hospitalizmustól.

Emellett Pikler Emmi Magyarországon elsőként figyelmeztetett ennek az intézeti ártalomnak a veszélyére, és munkatársaival együtt folyamatos szakmai támogatással igyekezett a csecsemőotthonok munkájának színvonalát emelni.

 

ANYÁK KÖNYVE
 

Pikler Emmi a háború után írta meg az Anyák könyvét, amely évtizedeken keresztül a kisgyermekes szülők kézikönyve volt.

 
                               Jardin Emmi-Pikler – Párizs

                       
      Jardin Emmi-Pikler – Párizs

1968-ban az orvostudományok kandidátusa fokozatot szerzett. Megjelent az "Adatok a csecsemő mozgásfejlődéséről" c. monográfiája.

Pikler Emmi és az általa vezetett intézet jelentős szerepet töltött be a hazai bölcsődei nevelés területén is, gondozónők generációi kaptak életre szóló eligazítást hivatásuk gyakorlásához azokból a tankönyvekből, kézikönyvekből, amelyeket Pikler Emmi és munkatársai írtak, szerkesztettek. Sokan tanultak közvetlenül tőlük gondozónőképző iskolákban és különböző szintű továbbképzéseken.

2007-ben Párizs 20. kerületében teret neveztek el Pikler Emmiről. Emlékének egy teljes napot szentelt az avatáskor a kerületi önkormányzat, könyv- és filmbemutatókkal.


Lényeges, hogy minél többre egyedül jöjjön rá a gyerek. Ha mi mindenben segítjük a feladatok megoldása során, akkor éppen azt vesszük el tőle, ami értelmi fejlődése szempontjából a legfontosabb lett volna. Egészen más fajta tudásra tesz szert az a gyermek, aki önálló kísérletek révén jut el valamihez, mint az, aki készen kapja a megoldást.
— Dr. Pikler Emmi, 1976.