Küldetésünk

 

Pikler Emmi életművére és az általa 1946-ban alapított és róla elnevezett Intézet több, mint félévszázados tapasztalataira támaszkodva, elősegíteni a hazai csecsemő és kisgyerek-nevelési kultúra fejlõdését, hozzájárulni Pikler Emmi és munkatársai munkáinak hozzáférhetővé tételéhez, elősegíteni az általuk inspirált magyar és külföldi tapasztalatok megismerését; a csecsemő és a kisgyermek fejlődésével és nevelésével kapcsolatos magyar és külföldi gondolatok, irányzatok találkozását és konfrontációját.

Az egyesület a Közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi.CLVI törvény 4.§-ban foglalt rendelkezések alapján közhasznú szervezet. Az előbb hivatkozott törvény 26. §. c.)2.3.4.10.11. pontjában foglaltak szerinti közhasznú tevékenységet végez és vállalja, hogy nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.

anna.png
 
 
 

1.  Az egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból tevődik össze.

2.  Az egyesület rendes tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, valamint jogi személy, aki/amely az egyesület céljaival és feladataival azonosulva kész azok megvalósításában tevékenyen részt venni és vállalja a tagságból fakadó kötelezettségeket.

3.  Pártoló tag lehet az, aki az egyesület működéséhez, tevékenységéhez anyagi, szakmai vagy egyéb támogatást nyújt természetes vagy jogi személyként.

4.  Tiszteletbeli tag az a természetes személy lehet, aki az egyesület céljainak megvalósulásában a csecsemő- és kisgyermeknevelés területén jelentős szerepet tölt, vagy töltött be.

 
 

Az egyesület céljai és feladata

 
  • írásos-, hang- és filmdokumentumok készítése, gyűjtése, publikálása, terjesztése, forgalmazása;

  • korábban elkészült és jelenleg csak szűk körben hozzáférhető munkák kiadásra előkészítése és kiadása, terjesztése, forgalmazása;

  • újabb kutatások ösztönzése, pályázatok meghirdetése, illetve pályázatokon való részvétel, az eredmények publikálása;

  • a csecsemő és kisgyermek fejlődésére, nevelésére vonatkozó előadások, tanfolyamok szervezése, tartása, lebonyolítása, ismeretterjesztő kiadványok, filmek készítése és terjesztése, konzultációs lehetőség megteremtése;

  • szakértői vélemények, javaslatok, ajánlások készítése;

  • fórum megteremtése a hazai és külföldi szakemberek számára, hogy a csecsemő és kisgyermek fejlődésével, nevelésével kapcsolatos véleményeket, tapasztalatokat kölcsönösen megismerhessék, megvitathassák;

  • részvétel hazai és nemzetközi szakmai tanácskozásokon, előadásokon, egyéb fórumokon, a részvételi költség biztosítása (szállás, étkezés, útiköltség) valamint együttműködés más hasonló célú társadalmi szervezetekkel, többek között a külföldön működő Pikler Társaságokkal, anyag és egyéb eszközökkel történő egymás kölcsönös támogatása

  • a szakemberek számára – munkájuk színvonalasabb ellátása érdekében –továbbképzésekhez, tanfolyamokhoz költségtérítés biztosítása, valamint szakmai, oktatási szakkönyvekhez történő juttatása

  • Az egyesület  bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti valamint pályázatot ír ki azon támogatások tekintetében amelyeknek elbirálása illetve annak garanciái másként nem biztosíthatók.

 

Egyszerűsített éves beszámolók és közhasznúsági mellékletek