Az OMSZI Nonprofit Kft.,
mint a Művész úti Óvoda és Bölcsőde tagintézményeként működő
Pikler Emmi Bölcsőde fenntartója felvételt hirdet a Pikler Emmi Bölcsődébe.

A Pikler Emmi Bölcsőde a 2019/2020-as nevelési évben
bölcsődei elhelyezést biztosít a gyermek 5 hónapos korától, legfeljebb három éves koráig.

Az igényeket az Intézmény által kiadott erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell beadni.

A jelentkezéskor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá személyes iratait (pl. TAJ kártya, lakcímkártya).

A jelentkezés határideje a 2019/2020-as nevelési évre:
2019. május 6-10-ig

A jelentkezéseket Intézményünk az alábbi rend szerint fogadja:

hétfő, szerda, péntek: 8 órától 15 óráig,
kedd, csütörtök: 9 órától 17 óráig.

Az igazgató a felvételek lezárásáról – felvételekről, elutasításokról – határozat formájában,
2019. május 31. napjáig értesíti a szülőket.